Dự Án Vốn Ngân Sách 2019

Danh sách các dự án chuẩn bị triển khai tại huyện Vân Hồ – tỉnh Sơn La:

1. Dự án Lớp học Mầm non tiểu khu sao đỏ 2, Xã Vân Hồ;
2. Mương phai bản Bó Nhàng 1,2, Xã Vân Hồ;
3. Nước sinh hoạt bản Páng I, Páng II, Xã Chiềng Khoa;

Thời gian triển khai dự án: Quý II 2019