các dự án đã tham gia

Dự Án

Khu Đô Thị và Thương Mại Việt Trì

Trang trại Thiên An Minh

Trang trại công nghệ cao

SEGYUNG VINA

TAEYANG VINA

HYON JIN VN

HAESUNG VINA