HYON JIN VIỆT NAM

Tên Dự Án: HYON JIN VIỆT NAM

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH HYON JIN VIỆT NAM

Vị Trí Dự Án: khu công nghiệp Phú Thái, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Hình ảnh thi công tại dự án: