Khu Đô Thị và Thương Mại Việt Trì

Tên Dự Án: Khu đô thị và thương mại Việt Trì

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Vị Trí Dự Án: TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hình ảnh thi công tại dự án: