DỊCH VỤ

THIẾT KẾ & XÂY DỰNG

Là đơn vị đủ năng lực thiết kế và thi công trọn gói để ưu hóa dự án cho chủ đầu tư

THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI,NGOẠI THẤT

Thiết kế và thi công hạng mục nội thất, ngoại thất từ các dự án nhà công nghiệp đến các dự án hạ tầng

CƠ ĐIỆN & CẤP THOÁT NƯỚC

Thi công trọn gói hạng mục cơ điện, cấp thoát nước. Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

TỔNG THẦU

Tổng thầu xây dựng và hoàn tất các thủ tục pháp lý, đưa các công trình vào sử dụng cho khách hàng.